Su arıtma endüstrisinde kirletici ve sistem türüne göre farklı su arıtma mineralleri (medya) ve kimyasalları kullanılmaktadır. İzmir su arıtma sektöründe öncü firmamızda farklı teknik özellik ve kaliteye sahip bu geniş ürün yelpazesinde yer alan bazı ürünler şunlardır:

Aktif Karbon : Kömür bazlı veya coconut (hindistan cevizi kabuğu) bazlı olmak üzere iki çeşit aktif karbon kullanılır. Hem temiz su arıtımında hem de atıksu arıtımında, sudaki koku, renk, tat yapıcı moleküller, organik madde ve bakiye klor aktif karbonun geniş yüzey alanında tutularak arıtılır. Çeşitli otomasyon sistemleri eşliğinde kullanılan aktif karbon filtrelerinin ortalama yılda bir mineral değişimi gerçekleştirilmelidir. Reverse osmosis ön arıtmasında sıklıkla kullanılır. Aktif kömür olarak da bilinir. Dünya çapında genel olarak Hindistan ve Çin'de üretimi yapılmaktadır. Aqualine aktif karbon, jacobi aktif karbon, kömür bazlı aktif karbon, coconut bazlı aktif karbon gibi çeşitler ve markalar mevcuttur.

İyon Değiştirici Kuvvetli Katyonik Reçine: Su yumuşatma kireç/sertlik arıtım sistemlerinde kullanılan iyon değiştirici reçineler sentetik formdadır ve suda bulunan Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarını Sodyum iyonu ile yer değiştirerek arıtım sağlar. Kapasitesi dolduğunda tablet tuz ile rejenere edilerek tekrar kullanılırlar. Kapasiteye bağlı olarak otomasyon valfleri veya yüzey borulamalı aktüatörlü vanalar ile kumanda edilebilen sistemlerde kullanılan reçine için birçok marka ve kalite ürün bulunmaktadır. Pallas reçine, aqualine reçine, purolite reçine, bayer reçine, dowex reçine, mixbed reçine, anyonik reçine, katyonik reçine, indion reçine, hydrosafe reçine, extrepure reçine, jammy reçine, lewatit reçine, tulsion reçine, selion reçine vb marka ve çeşitler mevcuttur.

Antrasit: Multimedya kum filtrelerinde suyun filtrasyonu için kullanılır. 

Quarts kum : Çok katmanlı kum filtrelerinde kullanılan dereceli çakıl, 1-3 mm kuvars kum, 5-8 mm quartz kum gibi çeşitli özellikte ürünler mevcuttur.

Birm / Manganese Greensand / Aquamandix: Sudaki demir, mangan ve arsenikin arıtımı için kullanılır. As Fe Mn minerali olarak da bilinirler.

Dolomit / Corosex: Dolomit Doğal bir taştır.Özellikle içme suyu amaçlı reverse osmosis sistemlerinde suyun pH ve dolayısıyla mineral içeriğini arttırmak için kullanılır. Genelde manuel kontrol edilecek biçimde dizayn edilir. Juraperle dolamit ve yerli dolamit olmak üzere stoklarımızda mevcuttur. Corosex dolomite nazaran çok daha etkin ancak yüksek bütçeli bir remineralizasyon ürünüdür.

Filter AG & Garnet & Turbidex: Filtrasyon amaçlı kullanılan medyalardır.

Katyonik Reçine / Anyonik Reçine / Mixbed Reçinesi: Demineralizasyon / Deiyonizasyon sistemleri gibi saf su veya ultra saf su istenen sektörlerde kullanılan özel tip reçinelerdir. Asit / kostik gibi kimyasallarla rejenere edilerek tekrar kullanılabilirler. Purolite mb400 en çok tercih edilen mixed bed reçinesidir.

Silifoz : Kirecin tesisata ve suyla çalışan makinelere yapışmasını bir miktar engelleyen özel tuzlardır. Polifosfat kürecikler şeklinde satışı yapılmaktadır. Kırık formdaki ürün tercih edilmemektedir.

Su yumuşatma tuzu / Tablet tuz : Arıtma tuzu veya mekanik tuz olarak da bilinen NaCl formundaki tablet tuz, su yumuşatma sistemlerindeki katyonik reçinenin rejenerasyonunda kullanılır. 25 kg lık çuvallar halinde satılmaktadır. Normal tablet tuz ve rafine tablet tuz olmak üzere 2 çeşittir.

Sıvı klor (sodyum hipoklorit) sodyum metabisülfit, Kostik, EDTA, antiskalant, aqualine antiskalant, ropur antiskalant, protech antiskalant, kışır önleyici, membran koruma kimyasalları vb, polielektrolitler ve çöktürücüler ve çeşitli su arıtma kimyasalları

Ölçüm alet ve kitleri : Su kalitesi ölçümünde kullanılan pH metre, ph probu, ph prob tutucu, TDS metre, iletkenlik ölçer, reverse osmosis sistemlerde kullanılan pano tipi iletkenlik ölçer, debimetre, basınç şalterleri gibi ölçüm cihazları ve toplam sertlik kiti, demir kiti, alkalinite kiti, serbest klor test kiti bakiye klor kiti gibi kitlerdir.

 

Bilgi Almak İstiyorum