Demir ve mangan, özellikle yer altı sularında bulunan; suyun görünümünde ve tadında olumsuz etkiler yarattığı ve de lekelenmelere yol açtığı için istenmeyen minerallerdir. İnsan sağlığına olumsuz etkileri bulunmamaktadır; hatta beslenme düzeninde önemli yer işkal etmektedir.

Ancak sularda fazla miktarda bulunması durumunda, kıyafetlerde renk bozulmasına, tesisatlarda renklenmeye ve suda “pas” tadı oluşmasına neden olurlar. 

Demir ve mangan giderimi, minerallerin tipine ve konsantrasyonlarına göre değişmektedir.Sularda demir ve mangan 3 şekilde bulunur: Çözünmüş, partikül halde ve koloit yapıda.Birinin diğerine göre üstünlüğü suyun pH’ına bağlıdır. En yaygın kullanılan 2 arıtma sistemi, oksidasyon/filtrasyon yöntemi ve bir iyon değiştirme reçinesi kullanılarak yapılan adsorpsiyon (tutunma) yöntemidir. Demir arıtımı ve mangan arıtımı için genellikle birm, greensand veya aquamandix gibi mineraller ve quarts sand kullanılmaktadır.

Ağır metal kategorisinde bulunan Arsenik özellikle içme sularında bulunması durumunda insan sağlığına zararlıdır. Özel bir katalitik mineral yardımı ile arıtılabilen arsenik için son yıllarda suda bulunabilir maksimum miktar gittikçe düşürülmüştür.

Ham su analizine ve ihtiyaç duyulan su kapasitesine göre projelendirme yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bize ulaşın.