OTOMATİK AKTİF KARBON FİLTRASYON SİSTEMLERİ

 

      Otomatik aktif karbon filtreleri, sudan klor giderimi, trihalometan arıtımı, sudan koku arıtımı, renk arıtımı, tat düzenlenmesi, bulanıklık arıtımı, herbisit giderimi, pestisit arıtımı, insektisit giderimi, uçucu organik kimyasal arıtımı ve organik madde gideriminde kullanılmaktadır.


          Su ve atıksu arıtma tesislerinde ön ve/veya son arıtma olarak da kullanım alanı vardır. Otomatik geri yıkama sistemi sayesinde aktif karbona adsorbe olan kirleticiler dreanajdan atılmaktadır.


        Aktif karbon, ciddi bir yüzey alanına sahip olduğundan adsorpsiyon kapasitesi oldukça yüksektir. Hindistan cevizi kabuğu, fındık kabuğu,turba, kömür, vb maddelerden elde edilen karbonun çeşitli işlemlerden geçirilerek aktive edilmesiyle elde edilir.

          Doğru sistemin seçilebilmesi için, arıtılacak su miktarı, tesisat durumu, analiz değerleri, yüzey akış hızı gibi parametreler önemlidir. Manuel aktif karbon filtresi, otomatik aktif karbon filtresi, valfli karbon filtre, yüzey borulamalı sistem gibi alternatifler bulunmaktadır.