ULTRAFİLTRASYON (UF) VE NANOFİLTRASYON (NF)

 

Ultrafiltrasyon membranın gözenek çapı yaklaşık 0,01 mikrondur. Bu çaptan büyük partiküllerin, bakteri, protozoa ve bazı virüslerin giderilmesini sağlamaktadır. Bulanıklık arıtımı, NTU arıtımı, askıda katı madde giderimi amaçlı olarka ve reverse osmosis ön filtrasyonunda kullanılır.

Nanofiltrasyon membranının gözenek çapı ise yaklaşık 0,001 mikrondur. Nanofiltrasyon ile birçok organik molekül, neredeyse tüm virüsler, doğal organiklerin büyük kısmı ve belirli seviyelerdeki tuzlar giderilir. Nanofiltrasyon, suyun sertleşmesine neden olan 2 değerlikli iyonların giderilmesini sağladığı için sert suların yumuşatılmasında tercih edilebilir bir filtrasyon yöntemidir. Her iki sistem tek başlarına kullanılabildikleri gibi, ters ozmoz sistemlerinin ön arıtması olarak ve arıtılmış atıksuların tekrar kullanımını sağlamak açısından da kullanılmaktadırlar.

Ham su analizine ve ihtiyaç duyulan su kapasitesine göre projelendirme yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bize ulaşın.

Bilgi Almak İstiyorum