ENDÜSTRİYEL REVERSE OSMOSIS (TERS OZMOZ) SİSTEMLERİ

Kapasiteleri günde 30 ton (m3) dan başlayıp saatte 96 m3'e kadar çıkan sanayi tipi su arıtma sistemleridir. Bu büyük kapasiteli sistemler ile sudaki sertlik, tuzluluk, alkalinite, ağır metal, vb istenmeyen kirleticiler %90-99 bandında arıtılabilmektedir. Ters ozmoz sistemlerinde mutlaka bir ön arıtma, duruma göre bir son arıtma olmalıdır. Uygun sistem seçimi için ihtiyaç duyulan debi, arıtılacak suyun kimyasal ve mikrobiyolojik analizi gibi bazı teknik donelere ihtiyaç duyulmaktadır.

İçme suyu arıtımı, deniz suyu arıtımı, tuzlu su arıtımı, acı su (brackish) arıtımı, proses suyu arıtımı, saf su üretimi, kuyu suyu arıtma, ultra saf su, ağır metal arıtımı, atıksu gerikazanımı vb gibi alanlarda iletkenliği düşük su eldesi için sıklıkla kullanılan bir teknolojidir.

Endüstriyel revers ozmos (Ters ozmoz) sistemlerinden çıkan suyun basıncı oldukça düşük olduğundan kullanım için, depolama ve basınçlandırma gerekmektedir. Dolayısıyla revers ozmoz sistemleri tek bir cihaz gibi düşünülmemeli, bütüncül bir proses olarak değerlendirilmelidir.

Suyun miktarına ve özel gereksinimlere göre istenen kapasitelerde üretilen modellerimizin yanısıra, standart ürünlerimiz için Ticari Reverse Osmosis sistemlerinin sahip olduğu özelliklere ek olarak bazı teknik spesifikasyonlar şöyledir:

 • 4" veya 8" TFC spiral sargılı reverse osmosis membranları (Toray membran, LG membran, Filmtec membran (dupont membran), Vontron membran, CSM membran, Hydranautics membran, Suez membran (eski GE membran), Tecflo membran, techflow membran, oltremare membran gibi 4040 veya 8040 membran markaları)
 • Codeline, aqualine, star, hft, vb marka membrane vessel (membran kabı) seçenekleri,
 • Yüksek basınç pompası
 • Enerji geri kazanım sistemi (bazı debilerde)
 • Antiskalant dozaj sistemi
 • Alçak basınç ve Yüksek basınç şalteri
 • Geri devir debimetresi
 • Autoflush sistemi
 • CIP sistemi
 • Otomatik vanalar elektrik aktüatörlü
 • Alçak ve yüksek basınç borulamalarında SS304/SS316 seçenekleri
 • PLC pano seçeneği

 

Bilgi Almak İstiyorum