ENDÜSTRİYEL REVERSE OSMOSIS (TERS OZMOZ) SİSTEMLERİ

Kapasiteleri günde 30 ton (m3) dan başlayıp saatte 96 m3'e kadar çıkan sanayi tipi su arıtma sistemleridir. Bu büyük kapasiteli sistemler ile sudaki sertlik, tuzluluk, alkalinite, ağır metal, vb istenmeyen kirleticiler %90-99 bandında arıtılabilmektedir. Ters ozmoz sistemlerinde mutlaka bir ön arıtma, duruma göre bir son arıtma olmalıdır. Uygun sistem seçimi için ihtiyaç duyulan debi, arıtılacak suyun kimyasal ve mikrobiyolojik analizi gibi bazı teknik donelere ihtiyaç duyulmaktadır.

İçme suyu arıtımı, deniz suyu arıtımı, tuzlu su arıtımı, acı su (brackish) arıtımı, proses suyu arıtımı, saf su üretimi, kuyu suyu arıtma, ultra saf su, ağır metal arıtımı, atıksu gerikazanımı vb gibi alanlarda iletkenliği düşük su eldesi için sıklıkla kullanılan bir teknolojidir.

Endüstriyel revers ozmos (Ters ozmoz) sistemlerinden çıkan suyun basıncı oldukça düşük olduğundan kullanım için, depolama ve basınçlandırma gerekmektedir. Dolayısıyla revers ozmoz sistemleri tek bir cihaz gibi düşünülmemeli, bütüncül bir proses olarak değerlendirilmelidir.

Suyun miktarına ve özel gereksinimlere göre istenen kapasitelerde üretilen modellerimizin yanısıra, standart ürünlerimiz için Ticari Reverse Osmosis sistemlerinin sahip olduğu özelliklere ek olarak bazı teknik spesifikasyonlar şöyledir:

 • 4" veya 8" TFC spiral sargılı reverse osmosis membranları (Toray membran, LG membran, Filmtec membran (dupont membran), Vontron membran, CSM membran, Hydranautics membran, Suez membran (eski GE membran), Tecflo membran, techflow membran, oltremare membran gibi 4040 veya 8040 membran markaları)
 • Codeline, aqualine, star, hft, vb marka membrane vessel (membran kabı) seçenekleri,
 • Yüksek basınç pompası
 • Enerji geri kazanım sistemi (bazı debilerde)
 • Antiskalant dozaj sistemi
 • Alçak basınç ve Yüksek basınç şalteri
 • Geri devir debimetresi
 • Autoflush sistemi
 • CIP sistemi
 • Otomatik vanalar elektrik aktüatörlü
 • Alçak ve yüksek basınç borulamalarında SS304/SS316 seçenekleri
 • PLC pano seçeneği

 

Bilgi Almak İstiyorum

Ters Ozmoz Nedir?

Ters ozmoz, yüksek basınç kullanılarak suyun içindeki çözünmüş tuzlar, mineraller ve diğer kirleticilerin ayrıştırılması işlemidir. Bu yöntem, su moleküllerini yarı geçirgen bir membran üzerinden zorlayarak çalışır. Membran sadece su moleküllerinin geçişine izin verirken, tuzlar, bakteriler, virüsler ve diğer kirleticileri geride tutar.

Ters ozmoz, özellikle içme suyunun arıtılması, deniz suyunun tatlı suya dönüştürülmesi ve endüstriyel süreçlerde kullanılan suyun saflaştırılması gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Bu yöntem, suyun kimyasal bileşimini değiştirmeden yüksek saflıkta su elde etmek için etkili ve güvenilir bir çözüm sunar. Bu sistemler ev ve endüstriyel su arıtma sistemlerinde tercih edilebilmektedir.

Ters ozmoz sistemleri, evlerde küçük ölçekli arıtma sistemlerinden büyük ölçekli endüstriyel ve belediye su arıtma tesislerine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu sistemler, özellikle tuzluluk oranı yüksek olan suların arıtılmasında veya özel endüstriyel süreçlerde gereken yüksek saflıkta suyun elde edilmesinde tercih edilir.

Ayrıca, ters ozmoz, eczacılık, gıda ve içecek üretimi, enerji üretimi ve yarı iletken endüstrisi gibi sektörlerde kullanılan kritik süreçlerin bir parçasıdır. Bu yöntem, sürdürülebilir su yönetimi pratiklerine katkıda bulunarak su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlar ve su kıtlığı olan bölgeler için hayati bir çözüm sunar.

Ters Ozmoz İyi mi?

Ters ozmoz, suyun arıtılması ve saflaştırılması için son derece etkili bir yöntemdir ve birçok uygulamada tercih edilen bir çözüm sunar. Bu sistem, su moleküllerini yarı geçirgen bir membran üzerinden geçirerek, çözünmüş tuzlar, mineraller ve diğer kirleticiler gibi istenmeyen maddeleri etkili bir şekilde ayırır. İçme suyu temini, endüstriyel işlemler ve deniz suyunun tatlı suya dönüştürülmesi gibi geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılan ters ozmoz, yüksek saflıkta su elde etme ihtiyacı olan durumlar için ideal bir çözümdür. Bu yöntem, suyun kimyasal bileşimini değiştirmeden, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik açısından avantajlar sunarak, su kıtlığı yaşanan bölgeler için de hayati önem taşır. Ters ozmozun sağladığı bu geniş kapsamlı faydalar, onu su arıtma ve saflaştırma ihtiyaçlarını karşılamak için güvenilir ve tercih edilen bir yöntem haline getirir.

Ters Ozmoz Ne İşe Yarar?

Ters ozmoz, suyun saflaştırılması ve arıtılması için kullanılan etkili bir teknolojidir. Bu yöntem, yüksek basınç altında suyu yarı geçirgen bir membran aracılığıyla zorlayarak çalışır ve bu süreç sırasında su moleküllerinin geçişine izin verirken tuzlar, mineraller, bakteriler ve virüsler gibi çözünmüş katılar ve kirleticileri geride bırakır. Ters ozmozun temel işlevi, içme suyu üretimi, deniz suyunun tatlı suya dönüştürülmesi, atık suyun yeniden kullanılabilir hale getirilmesi ve çeşitli endüstriyel işlemlerde kullanılmak üzere yüksek saflıkta su elde edilmesi gibi uygulamalarda yüksek düzeyde arıtılmış su sağlamaktır. Bu teknoloji, özellikle su kaynaklarının kısıtlı olduğu veya su kalitesinin yetersiz olduğu bölgelerde hayati önem taşır, çünkü güvenli, temiz ve sürdürülebilir bir su kaynağı sağlama kapasitesine sahiptir.
 

Vira Su Arıtma markasının ters ozmoz sistemlerini denemek ve fiyat teklifi almak için bizimle iletişim sayfasını kullanarak irtibata geçebilirsiniz.