SAF SU VE DEİYONİZASYON SİSTEMLERİ

Saf su veya ultra saf su kullanılması gereken proseslerde, bazı akvaryumlarda, bazı tıbbi uygulamalarda ve laboratuvarlarda sıklıkla kullanılan en uygun ve etkili yöntem deiyonizasyondur. Kısaca DI olarak nitelendirilen bu sistemlerde, iyon değişimi yöntemi ile sudaki bütün iyonize mineraller ve tuzlar (hem organik hem de inorganik) giderilerek su saflaştırma işlemi yapılmaktadır.

Partikül formda olmayan birçok su kirleticisi çözünmüş tuzlar olduğu için, deiyonize sistemi yüksek saflıkta su üretir ve bu genellikle distile su (saf su) ile benzerlik göstermektedir. Ancak distilasyon yöntemine kıyasla deiyonizasyon, çok daha hızlı, daha az enerji gereksinimi olan ve fiyat-performans açısından etkin bir yöntemdir.

Deiyonizasyon toplam çözünmüş katıları (TDS), sudaki iyonların elektrik yüklerini kontrol ederek, iyon değişimi yöntemiyle gidermektedir.

Demineralize su (deiyonize su, saf su veya distile su) eldesi için  double pass reverse osmosis sistemleri, mixbed reçine kolonları (örneğin Purolite mb400 reçine), anyon katyon reçine kullanımı (bayer reçine, purolite reçine, dowex reçine gibi markaları mevcuttur) ile demineralizasyon cihazları, elektro-deiyonizasyon (EDİ) ve kimyasal destekli elektro-deiyonizasyon (CEDİ) sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

Suyun analizine, fiziksel koşullara, uygulanacak sektöre, bütçeye ve çıkış suyu isteklerine göre doğru sistemin seçilmesi için bize ulaşabilirsiniz. İzmir'in seçkin su arıtma firmalarından biri olan Vira su arıtma, endüstriyel su arıtma / ticari ve sanayi tipi su arıtma konularında her zaman hizmetinizdedir.

 

Bilgi Almak İstiyorum